Anläggning i Örebro

Kontakta oss idag 070-483 22 92 och få en kostnadsfri offert.

Vi är ett anläggnings företag i Örebro

Vi utför totallösningar inom anläggning och markarbeten  runt Örebro omnejd. Det kan vara allt från att göra grov eller finplaneringar av gräsmattor till stora vägarbeten. Inget projekt är för stort eller för litet. 

Nästan alla  markarbeten inom bygg och anläggning börjar med grävning med olika typer av markarbeten

Anläggning i Örebro omnejd

För oss är det viktigt att alla anläggningsarbeten är konkurrenskraftigt, flexibelt där vi tillsammans skapar goda relationer och hållbart anläggningsarbete. 

Schakt & Anläggningsarbeten  utför vi alla typer av markarbeten enligt AMA-20 & schakta säkert.

Vi utför alla typer av mark– och anläggningsarbeten åt såväl privatpersoner som företag. Välkomna att kontakta oss för offert eller för att diskutera det Ni vill ha utfört! Lång erfarenhet.

Anläggning – Grävjobb

Markarbeten handlar om att få till ett stabilt och torrt underlag, som inte sätter sig eller leder till andra problem.

Att grävning blir rätt utfört, vara nogrann, veta om marken man gräver i är viktiga faktorar att ta hänsyn till.

Vi utför både små och stora jobb som även inkluderar precisionsarbeten som att gräva för anläggning av pooler i trädgårdar och flytta känsliga fullvuxna träd. 

 

Anläggning – Projekt

Behöver du refirenser på arbeten vi utfört så går det alldels utmärk för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med vårt arbete och varje order som du får av oss skickas alltid med ett hantverksavtal samt att vi har Entreprenadförsäkring ifall olyckan skulle vara framme.

 

Kontakta oss - markfixarna

Schaktning & Markarbeten i Örebro

Schaktning handlar om både att föra bort jord som blivit vid exempelvis dräneringsrör,  av avloppsrör, kablar av olika slag samt sanering om jorden är klassad som miljöfarlig m.m. Grov och finplaneringar för att få fram en plan yta som det sedan går att bygga på.

Gräv och markarbeten handlar om mycket.

Behöver du vår hjälp?

Vi utför arbeten runt Örebro Län.

Gjutning av husgrund
Markarbete-MA entreprenadteknik

info@maentreprenadteknik.se

Markarbeten med vatten och avlopp

Anläggningsprojekt som kan ske arbeten i, på eller under mark.

{

Vårt mål är att våra kunder är nöjda med investeringen av ett kvalitativt utförande & slutresultat.

Bygg & Anläggningsprojekt

Vad skiljer dem åt och vad menas med AMA, ÄTA

För privatpersoner kanske dett är ett okänt begrepp men inom mark & anläggningsbrancher är det riktlinjer som ska följas.

AMA innehåller krav på bygg- och installtionsdelar och produktionsresultat som är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns olika parter. Genom att i beskrivningen åberopa kraven i AMA och komplettera med projektspecifik text får man mätbara kriterier för det utförda arbetet.

ÄTA är avvikelser som uppkommer som man inte kan förutse innan och ska kontaktas till kund för att få veta ev kostnader vad denna ÄTA kan bli mm.

Markarbeten i Örebro omnejd

Dessa områden kan vi hjälpa dig:

Örebro,  Kumla, Frövi,  Ervalla, Nora, Lindesberg Glanshammar… runt 5 mil omkring Örebro.

Husgrunder runt Örebro Omnejd
Markarbet runt Örebro

Mark & Anläggning

Alla markarbeten inom bygg och anläggning handlar om att få till ett stabilt och torrt underlag, som inte sätter sig eller leder till andra problem.

Behöver du vår hjälp?

Gräv & Markarbeten