Markarbeten

Mark & Anläggning i Örebro

Nästan alla arbeten inom bygg och anläggning börjar med grävning.

Anläggning – Grävjobb

Anläggning handlar om att få till ett stabilt och torrt underlag, som inte sätter sig eller leder till andra problem.

Att grävning rätt, vara nogrann,veta om marken man gräver i är viktiga faktorar att ta hänsyn till.

Små och stora jobb som även inkluderar precisionsarbeten som att gräva för anläggning av pooler i trädgårdar och flytta känsliga fullvuxna träd.

Anläggning – Projekt

Markarbeten i Örebro
Markarbeten och anläggning
MarkFixarna - MA Entreprenadteknik

Anläggningsprojekt som kan ske arbeten i, på eller under mark.

{

Vårt mål är att våra kunder är nöjda med investeringen av ett kvalitativt utförande & slutresultat.

Bygg & Anläggningsprojekt

Vad skiljer dem åt och vad menas med AMA, ETA

För privatpersoner kanske dett är ett okänt begrepp men inom mark & anläggningsbrancher är det riktlinjer som ska följas.

AMA innehåller krav på bygg- och installtionsdelar och produktionsresultat som är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns olika parter. Genom att i beskrivningen åberopa kraven i AMA och komplettera med projektspecifik text får man mätbara kriterier för det utförda arbetet.

ETA är avvikelser som uppkommer som man inte kan förutse innan och ska kontaktas till kund för att få veta ev kostnader vad denna ETA kan bli mm

Markarbeten i Örebro omnejd

Dessa områden kan vi hjälpa dig:

Örebro, Frövi, Ervalla, Nora, Lindesberg Glanshammar… runt 5 mil omkring Örebro.

markarbeten -finplanering

Mark & Anläggning

Alla markarbeten inom bygg och anläggning handlar om att få till ett stabilt och torrt underlag, som inte sätter sig eller leder till andra problem.

Behöver du vår hjälp?

Gräv & Markarbeten