Dränera hus

Dränera hus med källare och slipp vattenskador och fukt som kommer in av att marken innehåller stora mängder vatten och behöver göra en dränering

Boka kostnadsfri offert 070 – 483 22 92

KONTAKTA OSS HÄR!

 Att dränera hus är superviktigt för just nu är det många hus som blivit äldre med dålig dränering som har drabbats av att husgrunden har fått fukt- och vattenskador.

Det man gör är att se till att göra en dränering. Man behöver leda bort vattnet på olika sätt för att få bort problemet med det vattensjuka marken runt huset.

Att  dränera hus är inget man gör själv, anlita oss för att få en proffisionell bedömning av vilken lösning ditt hus behöver samt få en rätt genomförd dränering med garanti.

Vi är experter och många års erfarenhet av just att dränera hus

Vi utför fuktmätning och ger olika lösningar som passar dig och ditt hus för att få den bästa dränering.

Vi  är välutbildade och kunniga inom olika typer av dräneringsarbeten och utför alltid besiktning före och efter arbetet samt dokumentation

Vi har entreprenadförsäkring och före varje arbete utför avtal som skyddar både dig och oss med garantier på utfört arbete. 

Dränera hus, villa, fastighet

Våra kunder är både Privatpersoner, Företag och Myndigheter.

 Utförda jobb, se olika bilder nedan

Behöver du vår hjälp?

Vi kan det här med mark- och anläggningsarbeten av olika slag med kunnig personalstyrka över sitt område

 

Dränering och isolering av källarvägg
Dränering av hus och dräneringsrör leder bort vatten
tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning och Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar
Dränera om hus med källare
Dränering och avlopps byte där man isolerar källarväggen
Kostnadfri hembesök, fuktmätning & offert

Dränera hus, fastighet – olika lösningar och kostnader

Problem med fukt och vattenskador i husgrunden beror på att marken runt om huset innehåller stora mägnder vatten. Husgrunden skadas och börjar vittra sönder. Med ett vattensjukt markär att göra en nogrann dränering.

 

Äldre hus ofta en bristfällig dränering, med ökad risk för fuktskador och mögel. Att skapa ett trivsamt klimat i källaren måste du först och främst se till att dräneringen fungerar som den ska. 

Det krävs en hel del förberedelse inför dräneringen och det är till stor del av arbetet handlar om att gräva och forsla undan jord och grus från tomten.

För dränering används perforerade dräneringsrör som samlar upp vattnet. Vidare behövs grovt grus eller makadam, samt fiberduk av geotextil, för att skydda rören från jord och slam i marken. Rören kopplas till en dräneringsbrunn som slutligen leder vattnet till dagvattensystemet. 

Vi använder oss av  Isodrän som vi är certifierade med och ger en fuktsäker grund.

  • Bra värmeisolering med bibehållna värden i fuktig miljö.
  • Öppen struktur underlättar uttorkning.
  • Stor porvolym ger effektiv kapillärbrytning och hög dräneringskapacitet.
  • Låg vikt minskar transportbehoven under byggprocessen.

ISODRÄN SKIVAN med allt i ett funktion lägger grunden för en fuktsäker lösning oavsett grundläggningsmetod. Lika effektiv vid nyproduktion som vid renovering.

KOSTNAD FÖR EN DRÄNERING AV HUS

Det är svårt att säga exakt vad en kostnad för en dränering av ditt hus,villa och fastighet är.

Allt beror på olika förutsättningar, vilken metod som behövs, vilket skickt byggnaden har, hur marken är, behövs det avlägsna eller flytta utbyggnader, altaner, rabatter, buskar och annat som ligger i vägen för arbetet. 

Genom att vi kommer ut till dig, vi mäter fukten, går in och ser hur det är inifrån i källaren, vilka brunnar du har och mäter, efter det får du en ordentlig offert där du ser alla moment, materialkostnader mm helt kostnadsfritt. 

 

Isodrän skiva - vid dränering
Vatten, avlopp och dränering - Begär offert
Kontakta oss på MA Entreprenadteknik för gratis offert och hembesök