Dränera  fastighet

Att dränera  fastighet är till för att att kunna föra undan vattnet från grunden.

Vatten kan tränga in i fastighetens husgrund och fukta  upp både yttervägg och betongplattan så det viktigt att dränera fastigheten rätt.

En fastighet kan behöva göra dränering av flera orsaker. Fuktproblem är en vanlig anledning, eller så vill du kanske inreda källaren till bostad. Om du då låter bli att dränera ditt hus kan det bli en dyr historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador. 

Betong kan även få mögelskador om fukt kommer in!

Fukt kan även orsaka andra problem med som din hälsa då brister finns inomhus.

Att göra dränering till fastigheten, byggnaden så är det också en bra investering för att få ett bättre klimat i källare och soutteränghus. Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre källarlik känsla.

Till en dränering använder man dränerande material längs med husets grundsockel under mark och sen under grunden samt dräneringsrör runt huset som ligger snett utanför kantelementen. Dräneringsrören förs då samman ofta i en dräneringsbrunn som man kan koppla på kommunen eller leda bort till någon typ av dike eller liknande. Många som dränerar om sin fastighet vill göra avloppsbyte då man ändå har grävt upp så kan det vara en fördel att gå igenom dessa också.

Dränering utför man för att skydda sitt hus från att fukt och vatten inte kan tränga i exempelvis väggar i källare

Hur länge håller en dränering?

Det kan vara olika beroende på hur mycket nederbörd man har, hur marken är runt omkring huset, har man träd,buskar, rabatter runt huset så är det inte bra för din dränering. Undvik rabatter och jord närmast fasaden. Använd istället makadam eller sten 30 cm ut från huset.  men en bra dränering med bra förutsättningar har en livslängd på max 20 år. En dränering för bästa effekt är att göra dränering runt hela huset och man kan  dränera om huset när som helst på året. Under vintermånaderna värmer källaren upp marken runt huset desutom på vintern är det bra att alla jordmassor körs och läggs på frusen mark och trädgården blir lättare att återställas.

 

 

Men vad kostar det då att dränera?

Det är svårt att säga exakt vad kostnaden blir för en dränering.

Man måste komma på ett hembesök för att göra en ordentlig kontroll av många olika saker innan man kan göra en beräkning.

Det vi gör är då att först att inspektera huset och gör en bedömning om det behövs dräneras, sedan titta hur det ser ut runt omkring, kolla fukten, mäta mm. Det är det som är så viktigt att vi kommer ut och kan göra en bedömning för att du ska få en så rättvis offert och pris av oss. Att dränera huset är också en bra investering för att få ett bättre klimat i källaren men också i hela huset.

Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre stabilitet för huset. Planerar du att bygga till eller skapa en större stenläggning runt huset, kan det vara smart att samtidigt passa på att dränera.

 

Ibland kan det bli att man måste göra ett stambyte då byter man ut alla vattenledningar och rör i huset under marken.
Dränering av källargrund med isolering. Anlita oss
Vid dränering är det bra att se över yttre VA