Enskilt avlopp

Vi gräver markbädd, infiltration, gör provgrop, gör ansökan och ser vilket enskilt avlopp du behöver

Anlita oss så hjälper vi dig med grävning, provgrop med markprov för att se vilken avloppsanläggning du behöver. Från start till färdigt resultat med ditt enskilt avlopp.

Boka kostnadsfri offert 070 483 22 92. Vi hjälper dig runt Örebro omnejd.

KONTAKTA OSS HÄR!

 

Vi hjälper dig med att hitta rätt lösning på ditt avlopp. Vi tar markprov, gör ritningar, tillstånd och utför arbetet med enskilt avlopp

Utförda jobb med tät markbädd och trekammarbrunn.

Behöver du vår hjälp?

Vi kan det här med avlopp, markbädd, infiltration.

De olika skillnader på att ha markbädd eller infiltration.

Markens genomsläpplighet avgör om du kan anlägga en infiltration eller behöver göra en markbäddSkillnaden är att i en infiltration så tar marken hand om avloppsvattnet efter slamavskiljaren. I en Markbädd har man flera lager sand och grus som tar hand om reningen och man leder sen vattnet till exempelvis ett dike.

 

Enskil tavlopp, trekammarbrunn, ledningsnät- få hjälp av oss med kostnadsfri hembesök och offert.
Enskilt avlopp kan behöva komplettera med tät markbädd beroende på marken.
 I en Markbädd har man flera lager sand och grus som tar hand om reningen och man leder sen vattnet till exempelvis ett dike.
markbädd byggs upp i flera lager och ibland behöver den tätas & spridarrör sprider vattnet jämnt i en infiltrationsbädd eller markbädd.
En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager.
Vi gräver, gör provgropar, gör ansökan och ser vilket enskilt avlopp du behöver<br />
Anlita oss så hjälper vi dig med grävning, provgrop med markprov för att se vilken avloppsanläggning du behöver. Från start till färdigt resultat med ditt enskilt avlopp.

PROVGROP & JORDPROV

Behöver du hjälp med att veta vad för avloppsanläggning du behöver på din tomt?

Genom att göra en undersökning behöver man göra en eller flera provgrop för att få information om mark och vatten.

Vi kan hjälpa dig

Genom provgrop kan man observera jordlagrets sammansättning, djup till grundvattennivå och avstånd till berg.

Provgrop för att bedämma skyddsavstånd och genom att gräva provgrop kan du anta avståndet från markytan ner till högsta grundvattennivån och marken jordart. 

Det som är det viktigaste att få kunskap innan man bedömmer vilken avloppsanläggning man får använda sig av är markens lutning, få en uppfattning hur lång tid det tar för avloppsvattnet att röra sig från anläggningen till närmaste dricksvattentäkt och vattendrag samt se hur jorden är som man tar från provgropens djup (ca 2 meter) vilken kornstorlek det är och göra jordprov för att se vad det det är för jordart.

Vi utför jordprov där man får en infiltrationsrapport och analys på vad för markbädd eller infiltration du får använda.

 

 

 

Provgrop för att se vad för avloppsanläggning man får använda sig av.