Fosforfälla

Enskilt avlopp behöver man komplettera med fosforfälla eller fosforfilter.

Fosforfälla är ett samlingsnamn på kemiskfällning och fosforfilter. Vad du behöver till din markbädd eller infiltration beror lite vad miljökontoret säger om kraven på din avloppsanläggning samt att man måste ha tillstånd innan man påbörjar grävning.

Kemiska fällning och fosforfilter är två olika alternativ som renar mer fosfor med en markbaserad rening.

Kemisk fällning innebär att en fällningskemikalie doseras till avloppet. Då bildas ett fosforrikt slam som samlas upp i slamavskiljaren. Det finns varianter där fällningskemikalien doseras till avloppsledningen inomhus, utomhus eller i slamavskiljaren.

När man använder flockningsmedel för att binda fosfor så ökar slammängden och du behöver en större slamavskiljare.

En större slamavskiljare hjälper även till så flockningsmedlet hinner flocka sig och sjunka så det inte blir slamflykt tack vare att omsättningshastigheten på vattnet sjunker.

Att komplettera med kemfällning är ett bra sätt att uppgradera en befintlig, fungerande, anläggning med markbädd eller infiltration. Viktigt att tänka på är att mängden slam ökar, så om möjligt bör man välja en större slamavskiljare än normalt.

Normalt har man en slamavskiljare på 2m3 för ett hushåll, men med kemdosering så rekommenderas minst 4m3. Många tror att om man har en 2m3 trekammarbrunn att det räcker om man tömmer oftare men så är inte fallet.

Kostnader

 • Doseringsenhet inkl installation
 • Markbaserad rening (inkl slamavskiljare, ledningar, installation, m.m.)
 • Slamtömning 2-3 gånger per år samt viktigt att slamtömning är lätt oåtkommligt att göra för dem.
 • Fällningskemikalie och el
 • Tillsyn och service.
 • Installation

  En styrenhet och doseringsutrustning för kemikalier kan monteras inne i huset eller utomhus, det beror på fabrikat. För installation krävs i regel utrymme för en 20-litersdunk, doseringsutrustning, tillgång till vatten- och avloppsanslutning samt elektricitet (220 V). Installation görs av tillverkaren eller annan fackman. Det finns även varianter där själva doseringen sker i slamavskiljaren.

Fosforfilter innebär att en brunn med filtermassa placeras efter en tät markbädd och är placerad efter slamavskiljaren samt markbädden.

Det behandlade avloppsvatten leds genom filtret som ett avslutande reningssteg. Avloppsvatten går från huset till en slamavskiljare som leds eller pumpas vattnet till en markbädd som följs av ett fosforfilter med fosforbindande material. Det fosforbindande materialet måste bytas ut efter ca 1-3 år.

Det mättade filtermaterialet räknas som hushållsavfall vilket innebär att du behöver stämma hämtning och byte av material med kommunens renhållning.

Fosforfilter

Ett fosforfilter är till för att öka reningen av fosfor. Ibland kallas det för fosforfälla. Fosforfiltret är ett komplement till en biologisk behandling, t.ex. en markbädd. De finns också som en komponent i vissa minireningsverk.

Reningen i ett fosforfilter bygger på att fosfor i avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för fosforinbindning. I allmänhet används kalkbaserade filtermaterial.

Det finns flera leverantörer av själva brunnen. I brunnen placeras filtermaterialet, som vanligtvis levereras i en storsäck som ställs ned i brunnen. Fosforfilter är i allmänhet robusta anläggningar med litet skötselbehov och få driftsstörningar. Filtermaterialet byts ut när kapaciteten är förbrukad. Hur ofta det ska ske beror på vattenflöde och antal personer i hushållet. 

Fosforfiltret förbrukas fortare om mycket vatten passerar. Tänk på att t.ex. inte leda backspolningsvatten från dricksvattenfiltret till avloppsanläggningen. Detta gäller förstås för alla typer av avloppstekniker.

Viktigt!

Utgående vatten från fosforfiltret har högt pH. Se därför till att människor eller djur inte kommer i kontakt med utloppet. Detta görs t.ex. genom att leda ut vattnet i en stenkista eller motsvarande.

LÄS MER OM FOSFORFILTER!

Kostnader

 • Fosforfilterbrunn inkl. fosforbindande material
 • Markbädd (inkl. slamavskiljare, ledningar, installation, mtrl)
 • Slamtömning 1 ggr per år
 • Byte av filtermaterial efter 2-3 år

Provgrop för att se vad för avloppsanläggning man får använda sig av.

PROVGROP INFÖR ENSKILT AVLOPP

kompettera din markbädd med fosforfälla för att rena fosfor. Krav från miljökontoret

ENSKILT AVLOPP – MARKBÄDD

Enskilt avlopp kan behöva komplettera med tät markbädd beroende på marken.

TÄT MARKBÄDD – Behövs när man ska använda sig av fosforfilter 

Enskil tavlopp, trekammarbrunn, ledningsnät- få hjälp av oss med kostnadsfri hembesök och offert.

Behöver du vår hjälp med FOSFORFÄLLNING till ditt Enskilda Avlopp?

Vi kan hjälpa dig med ditt Enskilda Avlopp där  miljökontoret uppmanar om fosforfällning & kemfällning till din markbädd eller infiltrationsanläggning.

Det kan bli dyra böter om man låter bli.

 

Behöver du vår hjälp med ditt Enskilda Avlopp eller övrigt gällande vatten och avloppsanläggningar.

Antingen ringer du oss  på 070 -483 2292

eller så läser du mer här vilka tjänster vi kan hjälpa dig med https://maentreprenadteknik.se/vatten-och-avlopp-i-orebro/