Fukt i källaren

Dränering är lösning på fuktskador i källare som uppstår på grund av att vatten utifrån tränger igenom husets grund som då blir fukt i källaren. 

Att dränera &  isolera källargrunden minskar fukt i källaren samt gör yttervägen varm, torr och minskar fukt. Du sparar också energi och samtidigt lägga dräneringsrör som leder bort ytvatten samt grundvatten från källargrunden.

 Den vanligaste orsaken till fukt och mögel beror på kondens på kalla ytor. 

En dränering som är rätt utförd håller ca 25-30 år men man bör ändå vara observant om man känner dålig lukt i källaren eller ser på källarvägen saltlagring eller annat som hänt på väggen, golvet. Ett hus med fuktskador i källaren som har trängt sig igenom dina väggar och golv skapar en rätt otrevlig miljö samt kan bli väldigt kostsamt om man inte återgärdar det med en dränering och även isolera det.  

Det man behöver göra är att leda undan så mycket fukt som möjligt, innan den angriper ditt hus och det vill man inte  och lösningen är då att göra en dränering, isolera källarväggen och skydda kantbalken, lägg dräneringsrör rätt som blir ett resultat att mindre fukt tränger igenom dina väggar och golv, vilket i sin tur leder till en bättre inomhusmiljö.

Läs mer om fukt i krypgrund.

 

Dränering är lösning på fukt i källare

Få en kostnadsfri fuktmätning av din källare

Du kan även nå oss på telefon

Ring  070 -483 22 92 eller skickat ett mejl till oss på

info@maentreprenadteknik.se

Vi utför dränering, markarbeten, avloppsbyten runt Örebro omnejd

Vad kan man göra för att minska fukt i källaren

Några exempel på förebyggande åtgärder är:

  • Led bort vatten från takrännor och huset OBS;  förläng rören under extra regniga perioder.
  • Åtgärda läckande utekranar.
  • Vattna inte intill källarmuren.
  • Avlägsna snö från husets omedelbara närhet.
  • Håll källarfönster stängda på sommaren.
  • Med rätt ventilation förebygger man fukt- och luktproblem i källaren
  • Se över dräneringen och skydda källarväggen med bra material och isolering 

När gjordes en dränering senast?

Den relativa luftfuktighet i din källare bör ligga runt 50 procent. Högre luftfuktighet än så innebär ökad risk för fuktskador och mögel.

Fukt kan tillföras betongplattan genom bland annat byggfukt, markfukt, ytvatten och städvatten. Om en betongplatta är för fuktig kan det orsaka fuktskador i material som ansluter till betongen, till exempel i golvmaterial.