Fukt i krypgrunden

Har man fukt i krypgrunden kan det behövas  göra en dränering.

Att dränera en krypgrund är viktigt om tomten har hög grundvattennivå samt grunden kan orsaka en hel del fuktproblem om det inte får värme genom golven. Fukten i luften kan till och med kondensera på kalla ytor, till exempel mark, undersidan av golvbjälklag och grundmurar.

Att krypgrunden eller som det också kallas för torpargrund inte får värme från golvet till grunden kan bero också på att man kan ha isolerat för mycket.

För mycket fukt kan det bildas mögel och farliga gaser därför är det viktigt att kontrollera fukthalten i krypgrunden. Visar mätaren en fuktkvot över 17 % är det för mycket fukt i krypgrunden.

Fukt i krypgrunden är ett stort problem för många och man tror att ca 300 000 villaägare idag är drabbade av fukt- och mögelskadade krypgrunder. 

Krypgrund behöver ny dränering

Upptäcker du detta på din krypgrund.

Det finns synliga missfärgningar i krypgrunden.

Det finns mögelangrepp i krypgrunden.

Salt- eller kalkutfällningar på grundmurens insida.

Det har bildats kondens (vatten droppar från golvbjälklaget).

Fuktiga väggar och markytor.

Avvikande lukt i bostaden eller i krypgrunden.

Kontakta oss idag 070 – 483 22 92

 

Behöver du hjälp med att se över fukten i krypgrunden

BOKA KOSTNADSFRI FUKTKONTROLL

Vi hjälper dig inom Örebro län,

070 -483 2292

Fukt i krypgrund behöver dräneras eller en fast monterad avfuktare som sänker fuktigheten i grunden.

Mer information gällande hur en dränering går till, LÄS MER

Behöver du hjälp med vatten & avlopp?, vi kan hjälpa dig och mer information kan du se HÄR!

Tveka inte och ta en kontakt med oss så kan vi se hur vi kan hjälpa dig. Vi skräddarsyr och ger en fullständig offert så att du kan se allt vad det kostar.

Läs mer om grundläggningstyper och vad man ska tänka på.

Platta på mark.

Källargrund

Plintgrund

Grundläggning