Gjuten betong-platta, Husgrund

Välja Husgrund är det vanligaste att man väljer att bygga på en gjuten betongplatta, så kallad platta på mark. Få kostnadsfri offert av oss

Vi kan hjälpa dig med din husgrund, kostnadfri offert!

RING 070 -483 22 92 eller info@maentreprenadteknik.se

PLATTA PÅ MARK

Gjuten betongplatta armeras, gjuts på  byggarbetsplatsen. Den värmeisoleras på undersidan mot marken och längs kanterna. Värmeisoleringen kan förlängas utanför huset upp till 1 m för att motverka värmeläckage.

Kantbalkars värmeisolering kan bestå av speciella murblock eller av cellplastelement, ibland med färdig sockelbeklädnad. Värmeisolering under plattan kan utföras av  hårda markskivor av mineralull, cellplast eller cellglas alternativt med lös lättklinker.

INNAN MAN BÖRJAR

Platta på mark kan användas i alla typer av mark. Vid berg kan en plansprängning behöva utföras med åtföljande packning av sprängmassorna. Innan man börjar gör man en geoteknisk undersökning innan beslut tas för vilken grund det nya huset ska stå på. På så sätt får du nyttig information om hur markförhållandena ser ut, hur jorden påverkas vid tryck och vilken husgrund som kommer att passa bäst.

 

Kantbalkars värmeisolering kan bestå av speciella murblock
Vi hjälper dig med din grund-, mark- och betongarbeten för ditt hus, byggnad. Vi kommer ut till dig och inspekterar marken och markförhållandena. Du får en kostnadsfri offert
Husgrund - Grundläggning inför betongplatta Platta på mark så är det en hel del delmoment som ska förberedas. Du får en kostnadsfri offert av oss som du därefter själv får ta ställning till. Husgrund, dränering, vatten och avlopp

Vi kan hjälpa dig med att gjuta din platta på mark.

Du kan även ringa oss på 070 -483 22 92 eller skicka en mejl till oss så återkopplar vi så snabbt som möjligt.

info@maentreprenadteknik.se

Viktigt att dränera husgrunden.

Regnvatten och dräneringsvatten har olika system så ytvatten ska ledas bort från husgrunden för att skydda huset mot vattenflöden som sker i marken medans regnvatten kopplas till dagvattenledningar.

Vi är experter på just dräneringar och dess olika system för att anpassa oss efter din husgrund.

Dränering utför man för att skydda sitt hus från att fukt och vatten inte kan tränga i exempelvis väggar i källare

Vill du veta mer om hur vi gör en dränering?

Många hus lider av fuktproblem i husgrunden, källare och behöver återgärdas innan det blir en dyrbar historia.

Att göra en dränering är ett omfattande arbete som kräver expertis så allt går i rätt ordning och ska fungera på ett bra sätt.

Läs mer hur en källargrundsdränering går till;

 

Dränering