Mark och anläggningsarbeten som vi utför runt Örebro omnejd

Markarbete

Behöver du vår hjälp med all typ av markarbete runt Örebro

Kontakta oss på 070 – 483 22 92 eller skicka en förfrågan via mejl info@maentreprenadteknik.se då vi ger ett kostnadsfritt förslag &  offert med ditt markarbete.

Vid markarbeten och liknande arbeten kan det bli mycket avfall och material över då är det extra viktigt att ta hand om det och göra markprover innan man bara kan lasta av det.

VI GÖR ÄVEN MARKPROVER

 

 

Letar ni efter en entreprenad till ert nästa projekt?

För att grunden ska bli stabil och hållbar inför ett bygge av till exempel en byggnad är det viktigt att först förbereda marken. Likaså om du vill anlägga en trädgård med jord då är förarbete viktigt med grov och finplanering.

 Exempel på markarbeten är schaktning, dränering, grävning för avlopp och vatten, även elanslutning och dagvatten kan ingå. Återfyllnad som gör marken stadigare under grunden kan också ingå och då brukar man vanligtvis använda grus.

Det kan vara så att du vill lägga asfalt, stenläggning, singel eller husgrund, då är det viktigt med rätt entreprenad som kan det och gör rätt från början.

Vi är experter på detta och har många års erfarenhet av all typer av markarbete.

Vad det kostar beror helt på hur marken är och vad som ska göras men en sak är bra att tänka på… är att billigt markarbete kan resultera i ett dyrt markarbete. Om markarbetet behöver göras om blir tyvärr kostnaden mycket högre än nödvändigt.

Markarbete för en platta på mark till en tillbyggnad, garage, husgrund, fritidshus, industri hall mm, LÄS MER…