OM OSS I ÖREBRO

Vi på MA Entreprenadteknik erbjuder våra kunder högkvalitativa tjänster inom markarbeten, schaktarbeten och projektering runt Örebro omnejd

VÄLKOMMEN

Vi på MA Entreprenadteknik utför alla typer av markarbeten, avloppsarbeten, VA, dränering, betongarbeten, anläggning, fin och grovplanering, sten- samt husgrundsarbeten.

Stort som smått.

Vi bidrar även med projektledning från våra tjänstemän i egna eller andra projekt. 

Viktigt för oss är att våra kunders behov sätts i centrum, att deras idéer och tankar blir till verklighet genom vårt innovativa sätt att tänka och arbeta.

Det vi vill göra för våra kunder/beställare & samarbetspartners är just att kvaliteten från ax till limpa skall vara något utöver det vanliga, Där man till 100% ser och lever sig in i varje enskild projekt där man situationsanpassar den bästa lösning utifrån kundens önskemål med en ärlig och öppen dialog.

Upplägg – Kalkyl/offert – Order – Projektering – Utförande – avslut/sammanställning – Arkivering

 MA Entreprenadteknik erbjuder effektiva, markarbeten runt Örebro omnejd för professionella aktörer och för privatpersoner. 

Vill vara med och se till att saker växer fram från ingenstans och blir något som man planerat i detalj långt innan projektstart, oavsett om det är nybyggnation av 35 lägenheter eller om det är en dränering runt ett 3 plans standard 70-tals familjshus på 40m, eller renovering av befintlig infrastruktur. Med ett nytt ledningsnät och ett uppdaterat fibernät med diverse överbyggnader. Det är hela denna process som vi totalt fastnat för, och vill vara med och utveckla.

 

MA Entreprenadteknik

Projektering

Vi vill erbjuda en helhetslösning till kunden och det är något som vi vill satsa våra kort på. Det kan vara allt från att kunna projektera fram diverse olika lösningar för ett ledningsnät eller att ge ett förslag på en helhetslösning för ens tomtutformande till en gemensamhetsanläggning eller projektera fram en  detalj för hur ett trappräcke skall se ut. Att ge kunden tydlig information för att undvika att det blir eventuella missförstånd.

Personligt möte och att ett rätt arbete till rätt pris blir offererat via offert och tydlig planritning.

Vi vill erbjuda samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med ett helt nytt sätt att arbeta och tänka.

En affärsrelation ska handla om trygghet där vi ger det kunden ber om, inom uppsatta tidsramar och med hög kvalitet.

SKAPA TRYGGHET & KVALITE

Det är just dessa steg som det tyvärr slarvas mycket med idag hos dem flesta aktörerna. Där okunskap ligger till grund som i sin tur skapar stress.

 Kvantiteten har den avgörande rollen för att möta marknadens behov vilket just resulterar i stress, olyckor, outbildad personal vilket i sin tur gör så att slut resultatet inte har den kvalité som den skulle ha haft.

Detta är något vi inte vill vara en del utav, vi väljer att satsa allt på att skapa ett värde för utförandet av alla dessa arbetsmoment och istället lägga fokus just på våran personal, planering, projektering samt en tydlighet gällande den kommunikativa biten mellan kund och entreprenör, där ÄTO:r inte blir en del av vardagen, utan att man istället har skaffat sig ett så pass tydligt upplägg gällande projektering på utförande, där vi utför detta på ett kvalitativt sätt enligt alla branchens normer och riktlinjer.

 

MA Entreprenadteknik 

MarkFixarna

Vilka jobbar vi med?

 MA Entreprenadteknik är ett litet företag med stationering runt Örebro omnejd.

Våra MarkFixare är ute på fält och har all kunskap & information dem behöver för att få ett lyckat projektet. 

MA Entreprenadteknik ser till att alla föreskrivna bransch regler, normer och riktlinjer följs,  Så våra medarbetare får det tryggt & säkert under projektets gång, men även så att utförandet av respektive arbetsmoment blir fackmannamässigt godkänt. Där dokumentation & egenkontroller är ett stort fokus vi väljer att fokusera mycket på.

Vi jobbar mot företag, privatpersoner, föreningar och bostadsrättsföreningar. Samarbetar med flera av de största entreprenadföretagen i Örebro.

Vår vision

Att få flera nya och nöjda kunder men även har förhoppning till att kunna växa och bli ännu större. 

MA Entreprenadteknik
MA Entreprenadteknik

Utbildning & Kunskap

Utveckla oss inom vårt arbetsområde

MA Entreprenadteknik satsar på utbildningar för vår personal MarkFixarna inom de områden som vi finner att det behövs.

Viktigt med att ha goda kunskaper och att alla behörigheter som krävs för sitt arbete.

Vårt mål är nöjda kunder samt att alltid tillgodose kundens önskemål med högsta kvalité.

MA Entreprenadteknik arbetar ständigt med att förbättra MarkFixarna som är ute på fältet att tillgodse dem med kunskaper och utbildning samt att ständigt utveckla oss inom vårt arbetsområde.

MA Entreprenadateknik är godkända för F-skatt och innehar Entreprenadförsäkring.

Våra Tjänster

Då vi är en totalentreprenad har vi god kunskap i att projektleda alla former av markanläggningsuppdrag. Det finns inget uppdrag vi inte kan hitta en lösning på, oavsett storleken och komplexiteten på uppdraget.

I många av projekt har vi våra samarbetspartners som vi använder oss av för att skapa bästa förutsättningarna för lyckade projekt och uppdrag. 

Våra Kunder

  • Företag
  • Offentlig upphandling
  • Bostadsrättsföreningar
  • Fastighetsbolag
  • Privatpersoner

Dränering, Husgrunder & Avlopp

  • Husdränering & Grundisolering
  • Grunder för villor och radhus m.m.
  • Vi är certifierade att jobba med OptiDrain grundisolering/dränering genom Fuktspärren AB.
  • Avloppsbyten, VA 
  • Betongarbeten