Husgrund och grundläggning till ditt hus eller byggnad. Du får en kostnadsfri offert av oss som du därefter själv får ta ställning till. Väljer du oss så sköter vi hela planeringen och processen för din husgrund
Vad kostar det med att få platta på mark samt konstruktionsritning

Platta på mark – Konstruktion

Den viktigaste delen när man ska anlägga platta på mark och själva konstuktion, grundritning är att tänka på laster och armering mm.

Många frågar efter kostnader och det är många faktorer som spelar roll på vad själva priset blir med en platta på mark – konstruktionsritning

Att anlägga en husgrund, fritidhus, garage, industrihall, betonggolv till växthus, uterum, tillbyggnad, stall mm så är platta på mark den vanligaste grundläggningsformen och man behöver en konstruktionritning för att kunna beräkna pris på grundläggningen.

Många frågar efter kostnader och det är många faktorer som spelar roll på vad själva priset blir med en platta på mark och hur själva grund-konstruktionen ska vara.

Vad för värmeisolering ska det vara, fuktskydd, tjälisolering för en grundkonstruktionen under platta på mark där jorden måste skyddas. Tjälfarlig mark är mark som inte släpper igenom vatten t ex lera. Likaså grundläggningsdjup där det alltid krävs att all matjord skall tas bort.

Ytbehandligen hur vill man där, ska sockeln putsas, som sagt det är mycket som ska tas med i beräkning när man vill få en kostnadsfri offert på sin platta på mark.

Behöver du hjälp med att få till din platta på mark med själva  konstruktionsritning eller vill få hjälp med grundläggning av platta på mark?

 

Platta på mark – grundkonstruktion – grundritningar

Att anlägga platta på mark till en tillbyggnad, husgrund så behövs det en hel del att tänka på och vid beräkning av pris måsta man ta hänsyn på vad du önskar och vad som krävs för att kunna utföra detta samt uppskatta ETT PRIS.

Förarbete med att kunna göra grunden innan betongen kommer på plats. Hur ser marken ut samt att man måste ta markpov på jorden så det inte är förorenat

Hur ser det ut finns det träd eller annat som måste bort innan man kan börja med grunden., måste de schakta ur eller lägga till material.

Behövs det pålas eller finns det stora stenar, berg som måste bort och då  måste man spränga.

Hur tjock ska betongplattan vara?

Golvvärme och finns det värmesystem med vattenburen eller vad vill man få.

Cellplast kvalitet och finns olika tjocklekar beroende på hur mycket som ska belastas

Dimension på armeringsnät

Höjd på kantelement (L-element eller U-element)

Ska det kopplas in vatten och avlopp?

Dränera grunden

Betongen frakten – vad det kostar att få dit en betongbil + själva betongen

Sedan allt arbete med att få till betongen och dess olika maskiner som behövs

Som sagt det är mycket olika faktorer som spelar in vad det kostar med en färdig grundläggning.

Vi kan hjälpa dig och har du inte konstruktionsritning på grundläggning av plattan så kan vi även hjälpa dig med det.

KONTAKTA OSS OCH BOKA IN ETT KUNDBESÖK

MA Entreprenadteknik - mark och anläggning runt Örebro län

KONTAKTA OSS

För att få en offert på vad det kostar så behövs det en hel del uppgifter innan för att vi ska kunna räkna ut ett prisförslag till dig

Var bor du?

Hur stor är byggnaden som ska byggas?… Detta kan påverka priset mycket.

Hur ska schaktmassor tas bort?

Hur ska överraskningar hanteras? Exempelvis stora stenar som upptäcks vid grävning eller hur djupt finns grundvattnet.

Tänk på dräneringsbehoven, se till att ha en bra lutning bort från byggnaden så du kan avlasta dräneringssystemet. Fundera också på var och hur du ska koppla på din brunn.

Hur ser dagvatten och grundvattensituationen ut kring ditt hus? Behöver nya brunnar anläggas eller nya dagvattenkassetter?

Kommer du behöva skydda ditt hus mot radon? Då kanske du behöver ett radonskydd.

Golvvärme , markförhållande, isolering, betongbil, fraktkostnader mm

Finns det konstruktionsritning eller behöver du hjälp med det? … samt likaså information kring bygglov.