Anlita oss med avloppsbyte, enskilt avlopp, markarbeten, husgrunder, dränering, projektering, markprover

UTFÖRDA JOBB RUNT ÖREBRO LÄN

Se vår utförda jobb och som vi kan hjälpa dig med som avloppsbyte, dränering, husgrunder, markprover, markbädd, infiltrationsbädd, trekammarbrunn, projekteringar och ritningar, fin och grovplaneringar, betongarbeten.

Inget jobb är för stort eller för litet. Vi är ett bra team och utför totalentreprenör så att du slipper flera offerter och mellanhänder.

Behöver du vår hjälp, tveka inte kontakta oss.

Du når oss på 070 – 483 2292 eller så skickar du ett mejl till oss

info@maentreprenadteknik.se

 

ENSKILT AVLOPP – Markbädd & Infiltrationsbädd

Provgrop, jordprov med siktanalys, ansöker till kommun, presenterar en lösning med priliminär offert samt ser över och hjälper till med fosforfällning som kommun kräver.

anlita pss med att hitta bästa lösning på markbädd eller infiltrationsbädd
Vi gräver, gör provgropar, gör ansökan och ser vilket enskilt avlopp du behöver Anlita oss så hjälper vi dig med grävning, provgrop med markprov för att se vilken avloppsanläggning du behöver. Från start till färdigt resultat med ditt enskilt avlopp.
Grävning för enskilt avlopp. Vi hjälper dig med vilken markbädd du behöver och ansökan.
Enskilt avlopp kan behöva komplettera med tät markbädd beroende på marken.
Provgrop för att se vad för avloppsanläggning man får använda sig av.
En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager.
kompettera din markbädd med fosforfälla för att rena fosfor. Krav från miljökontoret

ENSKILT AVLOPP

Markbädd installation med provgrop innan för att göra undersökning bmed en eller flera provgrop för att få information om mark och vatten.

Vi gräver en provgrop och tar jordprov enligt nedan:

  • Utför siktanalys vad för bädd du behöver
  • Presenterar lösningen med en preliminär offert
  • Gör ritningar på en avloppslösning för er situation
  • Fosforfällning
  • Ansöker hos kommunen
  • Skickar offert på projektlösning

Dränering

Ett hus brukar behöva dräneras om efter 25-30 år om den förra dräneringen är utförd på ett bra sätt. Håller man på med renovering som bygger ut, gör altan, fastukvist mm så behöver man se över dräneringen så det inte blir en dyrbar historia.

Dränering av  källargrund med isolering. Anlita oss
Gjutning av husgrund som är stensatt. När man dränerar vet man aldrig vad som kan finnas under marken.
Dränering med Opti Drain system. Vi är certifierade att jobba med OptiDrain grundisolering - dränera genom Fuktspärren AB.
Dränering och avlopps byte där man isolerar källarväggen
Dränering förstärkning där husgrunden var stensatt och man var tvungen att förstärka, gjuta innan man fortsätter med själva dräneringen.
Anlita oss med din dränering året runt. Viktigt att isolera källarväggen utvändigt.

Fukt i krypgrund… LÄS MER HÄR! 

Fukt i krypgrund

Grundläggning

Varje byggnad har en bärande del, ett fundament som den står på. När man talar om grundläggning så innefattar detta den del av byggnationen som kommer att hantera byggnadens last. 

Vi utför grundläggning och husgrunder och vad man ska tänka på.</p>
<p>Platta på mark.<br />
Källargrund, Plintgrund,<br />
Grundläggningstyper
Husgrund - Grundläggning inför betongplatta Platta på mark så är det en hel del delmoment som ska förberedas. Du får en kostnadsfri offert av oss som du därefter själv får ta ställning till. Husgrund, dränering, vatten och avlopp
Utöver husgrunder kan vi också hjälpa dig med de flesta mark- och grundarbeten som schaktning, dränering och anläggning av betongplatta. Kostnadsfri offert
Utöver husgrunder kan vi också hjälpa dig med de flesta mark- och grundarbeten som schaktning, dränering, avlopp, golvvärme och anläggning av betongplatta i Örebro län. Kostnadsfri offert
Husgrund och grundläggning till ditt hus eller byggnad. Du får en kostnadsfri offert av oss som du därefter själv får ta ställning till. Väljer du oss så sköter vi hela planeringen och processen för din husgrund

Vi utfört många olika projekt samt gör även markprover. Behöver du referenser går det bra att kontakta oss.

LÄS MER och klicka nedan på de olika sidor

Platta på mark

Plintgrund

Källargrund

Grundläggning

Passa på att byta avlopp i samband med dräneringsarbete. Har du bott en längre tid i ditt hus, köpt ett hus eller byggnad, är det bra att kontrollera vatten och avloppssystemet.

Dock finns det saker som kan påverka rörens livslängd som korrosion, frysskador, sprickor och otäta skarvar. Har man inte bytt avloppsrör de senaste 30 åren bör man planera in ett stambyte under de närmsta åren.

Plaströr i avloppsanläggning håller ca 40 år och plastavlopp blev vanligare som avloppsmaterial på 1970-talet och är fortfarande det vanligaste avloppsmaterialet. Det är därför lämpligt att använda plaströr idag. De kan användas flexibelt och är relativt lätta. Synliga röranslutningar, t.ex. de som är monterade på tvättställ, är vanligtvis tillverkade av metall eller rostfritt stål.

Hållbarheten hos gjutjärnsrören typisk livslängd på 30-60 år. Gjutjärnsrör var vanligt av villor på 50 och 60 talet och dessa är det dags att byta. 

 

 

Perfekt att göra avloppsbyte när man dränerar. Avloppsrör håller max 30-40 år beroende på material och skötsel
tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning och Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar
Koppling av yttre VA (vatten) görs vid dränering, dagvatten, avlopp och inkommande vatten
Anlägga nytt avlopp i ett 1960-talshus där vi var tvungna att både bila och handgräva i betongenfundamentet
Avloppsbyte - När du gör ett stambyte så byter du ut alla vattenledningar och rör i huset under marken.
Vatten, avlopp och dränering - Begär offert

Fin & Grovplanering

Grovplanering handlar om att vid byggnation lämna tomten så att en finplanering kan göras. 

Grundläggning och grovplanering för att sedan göra en finplanering med sten och singel
Grovplanering och sedan finplanering för att anlägga marksten och singel
Grovplanering efter markarbeten och sedan mer detaljerad finplanering inför asfaltering
Kontakta oss - 070-483 22 92