Våra Tjänster

Vi åtar oss alla typer av mark och anläggningsarbeten över hela Örebro omnejd. 

Dränera, gjuta, pool, husgrund, fin och grovplanering mm

 

 • Husdränering & Grundisolering
 • Grunder för villor och radhus m.m.
 • Vi är certifierade att jobba med OptiDrain grundisolering/dränering genom Fuktspärren AB.
 • Avloppsbyten m.m.
 • Markarbeten – Finplanering
 • Sten & plattläggning (Garageinfarter, stenytor, torg m.m.)
 • Asfaltering och underarbeten
 • Kantstensättning
 • Stenmurar & betong/ stentrappor
 • Rullgräs & tomtplanering
 • Grävning för häckar
 • Anläggning av pooler / pool-områden med möjlighet till full entreprenad
 • Trekammarbrunn & Avlopp
 • Schaktning & VA-service/Installation
 • Grundarbeten & Torpavgrund
 • Lastbilstransporter

Finplanering – För en harmonisk miljö

Finplanering är klart en av de absolut viktigaste delarna inom markentreprenad.

Finplanering handlar alltså på det stora hela om att iordningställa samtliga val till en yttre miljö i anslutning till ens hem, företag eller fastighet. Det som ska ingå är gräsmattor, trädgårdar, asfaltering, planteringar, stensättning, murar, övrig ytbeläggning och markutrustning.

Att vi kan rå om projektets helhet och agera såväl personlig rådgivare som totalentreprenör är något som uppskattats av våra tidigare kunder.

Det personliga mötet skapar trygghet

Med en kontakt blir det betydligt mycket tryggare, arbetet löper smidigare utan risk för krångel och det blir också enklare för oss att projektera fram en effektiv liksom prisvärd lösning.

Längst ner har vi ett formulär, där du kan skriva dina frågor  & funderingar.

Vi återkopplar till dig med ett förslag med en kostnadsfri möte där vi går igenom det som önskar för att erhålla en offert som vi skräddarsyr efter dina önskemål.

markarbeten, avlopp, dränering,VA

Vad behöver du för hjälp?

Vad behöver du hjälp med?

Address

Örebro omnejd

Telefon

070-483 22 92