Vatten och Avlopp i Örebro

Ledningsnät, vatten och avlopp som vi utför runt Örebro omnejd

När man håller på med en dränering så kan det vara vettigt att byta avlopp när man ändå har grävit upp. Många äldre hus behöver göra ett stambyte av vatten och avlopp och få ett nytt ledningsnät.

va kopplingar

Vad behöver man tänka på?

Att foto dokumentera varje arbetsmoment som i sin tur kommer att bli till underlag för våra egenkontroller som under projektets gång utförs för respektive del. Eventuella avikelser som förekommer så ska en avikelserapport göras som skall arkiveras samt att beställaren får en kopia är en viktig del för att undvika onödiga konflikter och missuppfattningar

Säkerheten är något som är minst lika högt värderat av oss, som att slänta schakterna och att anpassa sig efter omgivning & materialets beskaffenhet är en så pass viktig del som inte får slarvas med, men även att allt utförs med ett strukturerat utförande.

Skapa ett mervärde

Genom vår personal och erfarenhet ser vi till att hitta en helhetslösning oavsett om det är ett akutärende där ledningar som brustit eller andra färdig projekterade, välplanerade VA-entreprenader. Vi kommer kunna säkerställa ett fungerande vatten – avlopp- och dagvattensystem som blir utfört efter konstens alla regler.

Rätt folk på rätt ställen helt enkelt var en av oss skapar underverk när vi helt lämnar över oss till det vi verkligen älskar och är menade för, det är just då all utveckling tar sig till nya breddgrader, att fokuset då istället hamnar i att hitta hållbara lösningar som får oss alla att utvecklas och att verkligen vilja prestera.

VATTEN & AVLOPP

Vatten och avlopp är något av det mest självklara i våra moderna hushåll.

 Ibland kan det bli att man måste göra ett stambyte då byter du ut alla vattenledningar och rör i huset under marken. Det tar ca 5-7 veckor att genomföras beroende på hur stort huset eller byggnaden är. 

Rören i äldre hus förslits och kan behövas bytas ut eftersom de småningom blir sprött och risken för läckage ökar. Likaså gamla ventiler, som så småningom kan bli otäta vid ventilspindeln mm.

Rekommenderar alltid vid en ombyggnad att man bör byta ut alla tappvattenledningar av förzinkade stålrör.  

Avloppsrören har en livslängd på cirka 40 år. Om det gått 30 år så kan det vara en bra ide att få det undersökt och planera innan det kan börja hända olika skador på fastigheten som exempel korrosion, frysskador, sprickor och otäta skarvar.

Vatten & Avlopp

Är detta något du behöver hjälp med?

 • Enskilt avlopp
 • Reningsverk
 • Stambyten
 • Övriga avloppsanläggningar
 • Fett/olje avskiljare
 • Dagvatten
 • Reglering brunnar
 • Diverse olika brunnar
 • Kraftkabel, stamfiber
 • Spårning för markkabel
 • Vägtrummor
 • Projektering, avlopps ansökan etc

Hör av dig och få en kostnadsfri offert