Vatten och Avlopp i Örebro

Ledningsnät, vatten och avlopp som vi utför runt Örebro omnejd

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig hitta en lösning med ditt vatten & avlopp 070 – 483 22 92

När man håller på med en dränering så kan det vara vettigt att byta avlopp när man ändå har grävit upp. Många äldre hus behöver göra ett stambyte av vatten och avlopp och få ett nytt ledningsnät.

Är du behov att byta ditt enskilda avlopp, har du fått uppmaning från kommun?

Vi kan hjälpa dig med markbädd eller infiltration,

LÄS MER

 

Vatten & Avlopp – FOSFORFÄLLNING

Till avloppsvatten räknas använt vatten som kommer från hushåll, industrier eller andra verksamheter. Det kan också vara dagvatten, det vill säga regnvatten, smältvatten eller spolvatten som hamnar i våra avlopp. I avloppsvatten från hushåll finns näringsämnen så som kväve och fosfor samt olika bakterier.

Miljökontoret hänvisar alla som har enkilt avlopp att se över deras fosforfällning så att fosfor renas.

Behöver du vår hjälp med att få till rätt lösning till din markbädd?

LÄS MER HÄR…

Skapa ett mervärde

Genom vår personal och erfarenhet ser vi till att hitta en helhetslösning oavsett om det är ett akutärende där ledningar som brustit eller andra färdig projekterade, välplanerade VA-entreprenader. Vi kommer kunna säkerställa ett fungerande vatten – avlopp- och dagvattensystem som blir utfört efter konstens alla regler.

Rätt folk på rätt ställen helt enkelt var en av oss skapar underverk när vi helt lämnar över oss till det vi verkligen älskar och är menade för, det är just då all utveckling tar sig till nya breddgrader, att fokuset då istället hamnar i att hitta hållbara lösningar som får oss alla att utvecklas och att verkligen vilja prestera.

Enskilt avlopp, trekammarbrunn, provgrop, ansökan till att få börja gräva med ditt enskilda avlopp…

Enskilt avlopp

 

Grävning för enskilt avlopp. Vi hjälper dig med vilken markbädd du behöver och ansökan.
En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager.
Enskilt avlopp kan behöva komplettera med tät markbädd beroende på marken.
kompettera din markbädd med fosforfälla för att rena fosfor. Krav från miljökontoret

VATTEN & AVLOPP

Vatten och avlopp är något av det mest självklara i våra moderna hushåll.

 Ibland kan det bli att man måste göra ett stambyte då byter du ut alla vattenledningar och rör i huset under marken. Det tar ca 5-7 veckor att genomföras beroende på hur stort huset eller byggnaden är. 

Rören i äldre hus förslits och kan behövas bytas ut eftersom de småningom blir sprött och risken för läckage ökar. Likaså gamla ventiler, som så småningom kan bli otäta vid ventilspindeln mm.

Rekommenderar alltid vid en ombyggnad att man bör byta ut alla tappvattenledningar av förzinkade stålrör.  

Avloppsrören har en livslängd på cirka 40 år. Om det gått 30 år så kan det vara en bra ide att få det undersökt och planera innan det kan börja hända olika skador på fastigheten som exempel korrosion, frysskador, sprickor och otäta skarvar.

Enskilt avlopp

Markbädd eller infiltration, vad ska man välja? Det är marken & vatten som avgör vilken avloppsanläggning du behöver. För att bedömma vilken typ av avloppsanläggningsom lämpar sig på din tomt behöver du information om mark och vatten på din tomt. Den vanligaste metoden för dettta är att gräva en eller flera provgropar.

VI KAN HJÄLPA DID MED DETTA, KONTAKTA OSS

Antingen ringer du 070 -483 22 92 eller fyller i ansökan här nedan!

 

Vatten & Avlopp

Är detta något du behöver hjälp med?

 • Enskilt avlopp
 • Reningsverk
 • Stambyten
 • Övriga avloppsanläggningar
 • Fett/olje avskiljare
 • Dagvatten
 • Reglering brunnar
 • Diverse olika brunnar
 • Kraftkabel, stamfiber
 • Spårning för markkabel
 • Vägtrummor
 • Projektering, avlopps ansökan etc

Hör av dig och få en kostnadsfri offert