Dränering runt huset

Att göra en dränering och dess grund under marknivån skyddar ditt hus mot vatten och fukt

Ring 070 – 483 22 92 eller skicka iväg ett mejl på info@maentreprenadteknik.se så återkopplar vi till dig

Välfungerade husdränering

Genom att göra en dränering kan du spara in en hel del pengar och besvär.  Det främsta syftet med att ha en väl fungerande husdränering är att skydda  huskonstruktionen och tätskiktet under marknivån mot vatten och fukt.

Man vet inte exakt hur länge en dränering håller men viktigt att ha koll om man märker att det blir fukt fläckar på väggen, golvet, lukten nere i källaren samt andra avvikelser i konstruktionen. Kan vara bra att kolla fukthalten för att få en överblick.

Dränera en källargrund och isolera

En källargrund måste dränereras utvändigt för att kunna leda bort vatten och slippa fuktskador och att tilläggs isolera källargrunden bidrar till att den blir varm, torr och påsåvis minskar fukt. Att isolera ytterväggarna med en dräneringsskiva som är 100 -150 mm för att spara energi.

Viktigt se över rörsystem

Dränering runt huset  är det bra att se över ledningar. Många ser över sina vattenledningar och avlopp när man ändå håller på och gräver för att slippa göra en ny återgärd om några år. Ledningar är svårt att säga hur länge de håller och redan efter 20 år kan skador uppstå. Viktigt att hålla koll på ledningar och brunnar.  Gamla rör som inte underhålls kan ge riktigt dyra vattenskador mm.

Vid en vattenskada

Upptäcker man en vattenskada så är det viktigt att gå igenom problemet och hitta en lösning. Renovering av en stor vattenskada då är det oftast smartast att passa på att utföra ett stambyte när ändå golv och väggar  ändå öppnas upp.

Avloppssystemet

Är man osäker på sitt avloppsystem behöver bytas kan man filma rören för att kontollera skicktet på det. Men vi brukar oftast rekommendera att byta avloppsrör  se över brunnarna när man ändå håller på med att dränering runt huset och grävt upp med  att göra ett byte och veta att man har fräscha rör i marken som håller många år och ökar din fastighets värde med. och ger en god investering.

 

Källargrund isoleras minst med tilläggsisolering på minst 100 -150 mm på källarvägg för att spara energi.
Dränering med Opti Drain system. Vi är certifierade att jobba med OptiDrain grundisolering - dränera genom Fuktspärren AB.

Vi hjälper dig att isolera din källargrund

Att isolera källargrunden gör yttervägen varm, torr och minskar fukt. Du sparar också energi och samtidigt lägga dräneringsrör som leder bort ytvatten samt grundvatten från källargrunden.

Ring  070 -483 22 92 eller skickat ett mejl till oss på

info@maentreprenadteknik.se

Läs mer om hur en källargrund dränering går till