Dränering Örebro

Kontakta oss idag 070-483 2292 och få en kostnadsfri offert.

Vi hjälper dig med rätt anpassad lösning för dränering runt Örebro omnejd. 

Ett hus kan behöva göra dränering av flera orsaker. Fuktproblem är en vanlig anledning, eller så vill du kanske inreda källaren till bostad. Om du då låter bli att dränera kan det bli en dyr historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador. 

Att göra dränering till ditt hus, byggnaden så är det också en bra investering för att få ett bättre klimat i källare och soutteränghus. Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre källarlik känsla.

Behöver du vår hjälp?

Här nedan på sidan berättar vi hur en dränering går till.

Schakt

När man väl kommit till den del då man börjar schakta ur, så är det klokast att börja från lågpunkt och jobba sig framåt så vatten kan rinna undan och inte ansamlas precis där man gräver.

En annan faktor är också så man ser att man kan komma till den nivå som önskas, då överaskningar där tex berg visar sig vill man gärna upptäcka så fort som möjligt för att anpassa tillvägagångssättet.

grävning för dränering

DRÄNERING MINSKA FUKTPROBLEM

För mycket fukt kan det bildas mögel och farliga gaser därför är det viktigt att kontrollera fukthalten

Att dränera källargrund är vad dom flesta förknippar med vad ordet dränering betyder. Av den anledningen så kommer kommande avsnitt handla om just källargrundsdränering.

Källargrunden är i antingen formgjuten eller blockbyggd. Vissa undantag kan förekomma särskilt vid äldre fastigheter då källargrunden kan vara procentad eller stensatt, där val av arbetsmetod och utförande sker på ett helt annat sätt.

Hela arbetsproccesen har vi fört samman så man kan bilda sig en uppfattning av det hela. Ha dock med i beaktande att varje projekt är unikt och ska anpassas helt därefter!

Gratis besikning och offert - Boka här

Läs mer om fukt i krypargrund!

Det är viktigt att veta att varje moment i en dränering är avgörande hur det sen fungerar därför är det jätte viktigt när ni anlitar någon som utför en dränering att det är erfaren, professionell utförande.

En dränering är en bra investering för dig, ditt hus och i framtiden.

Borttagning av Tjära

Finns olika sätt att avlägsna tjäran på, dem vanligaste lösningarna är antingen att slipa, som på bilden nedan, eller att blästra. Båda sätten är bra men som med allt annat både har sina för och nackdelar

borttagning utav tjära

En dränering kan variera allt från att vilja få bort ytvatten av ett allt för vattensjukt område, till att dränera runt en konstruktion av något slag just för att skydda för vatten.
Däremot så är att dränera runt om sin källargrund det främst förekommande dräneringsarbetet.

För att nämna några dränerings exempel ,

• Diken, täckdikning,
• Konstruktioner & fastigheter
• Källargrunder
• Murar & generella ytor

I kommande steg blir att montera ett lämpligt kantbalksskydd.

Det finns en mängd olika lösningar att välja på beroende på situationen.

G
kantbalksskydd
kantbalksskydd
kantbalksskydd
obtiwebglidskydd
optiweb glidskydd och duk
opti drän och toplist
tätning runt skarvar

OptiDrain system

När du ska välja dränering är det allra bästa att använda sig att förse ytterväggen med en kapillärbrytande isolering av ett bra isoleringssystem och inte bara använda sig av  en plastmatta som utvändigt fuktskydd, det är en sämre metod eftersom den kalla marken gör att fukten fastnar i väggarna istället för att vandra ut från väggen.

Att dränera huset är en bra investering för att få ett bättre klimat i källare och soutteränghus. Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre källarlik känsla.

Önskar ni få referens på de olika dräneringsarbeten vi gjort under åren, kontakta oss så fixar vi det.

Viktigast för oss att ge dig som kund en bra översikt på det arbete vi utför samt att ni får ett dokumenterat egenkontroller i varje steg så att allt arbete utförs enligt AMA och säker schackt.

Att dränera huset är också en bra investering för att få ett bättre klimat i källare och soutteränghus. Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre källarlik känsla.

DRÄNERINGS KOSTNAD!

Många 60 & 70-tals hus med källare är starkt behov att dränera men även fuktproblem eller om du ska inreda källaren till boyta kan det vara bra att dränera husgrunden och vi hjälper dig med fuktmätning.

Hör av dig och få en kostnadsfri offert

MA Entreprenadteknik

VA-brunnar, Avlopp & Vatten

Se över rensbrunnar till nedstigningsbrunnar för spill- och dagvatten när man håller på och dränerar

Men vad kostar det då att dränera?

Det är svårt att säga exakt vad kostnaden blir för en dränering. Man måste komma på ett hembesök för att göra en ordentlig kontroll av många olika saker innan man kan göra en beräkning. Det vi gör är då att först att inspektera huset och gör en bedömning om det behövs dräneras, sedan titta hur det ser ut runt omkring, kolla fukten, mäta mm.

Det är det som är så viktigt att vi kommer ut och kan göra en bedömning för att du ska få en så rättvis offert och pris av oss.

Att dränera huset är också en bra investering för att få ett bättre klimat i källaren men också i hela huset. Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre stabilitet för huset.

Planerar du att bygga till eller skapa en större stenläggning runt huset, kan det vara smart att samtidigt passa på att dränera.

När man är klar med alla moment som en dränering innebär så är det dags att avsluta. Diket fylls igen med grus och dräneringen är färdig.

Nu har vi skapat en naturlig väg för vattnet att rinna bort.

Du behöver inte oroa dig för att huset ska komma i kontakt med vatten och du behöver inte oroa dig för besvärliga och dyra fuktskador.

VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!