Dränering i Örebro

Hur vi utför en dränering

En dränering  kan variera allt från att vilja få bort ytvatten av ett allt för vattensjukt område, till att dränera runt en konstruktion av något slag just för att skydda för vatten.
Däremot så är att dränera runt om sin källargrund det främst förekommande dräneringsarbetet.

För att nämna några dränerings exempel ,

•Diken, täckdikning,
•Konstruktioner & fastigheter
•källargrunder
•Murar & generella ytor

DRÄNERA KÄLLARE

Att dränera källargrund är vad dom flesta förknippar med vad ordet dränering betyder. Av den anledningen så kommer kommande avsnitt handla om just källargrundsdränering.

Källargrunden är i antingen formgjuten eller blockbyggd.

Vissa undantag kan förekomma särskilt vid äldre fastigheter då källargrunden kan vara procentad eller stensatt, där val av arbetsmetod och utförande sker på ett helt annat sätt.

Hela arbetsproccesen har vi fört samman så man kan bilda sig en uppfattning av det hela.

Ha dock med i beaktande att varje projekt är unikt och ska anpassas helt därefter!

Hör av dig och få en kostnadsfri offert

Schakt

När man väl kommit till den del då man börjar schakta ur, så är det klokast att börja från lågpunkt och jobba sig framåt så vatten kan rinna undan och inte ansamlas precis där man gräver.

En annan faktor är också så man ser att man kan komma till den nivå som önskas, då överaskningar där tex berg visar sig vill man gärna upptäcka så fort som möjligt för att anpassa tillvägagångssättet.

grävning för dränering

Borttagning av Tjära

Finns olika sätt att avlägsna tjäran på, dem vanligaste lösningarna är antingen att slipa, som på bilden nedan, eller att blästra. Båda sätten är bra men som med allt annat både har sina för och nackdelar

borttagning utav tjära

I kommande steg blir att montera ett lämpligt kantbalksskydd.

Det finns en mängd olika lösningar att välja på beroende på situationen.

G
kantbalksskydd
kantbalksskydd
kantbalksskydd
obtiwebglidskydd
optiweb glidskydd och duk
opti drän och toplist
tätning runt skarvar

OptiDrain system

DRÄNERINGS KOSTNAD!

Många 60 & 70-tals hus med källare är starkt behov att dränera men även fuktproblem eller om du ska inreda källaren till boyta kan det vara bra att dränera husgrunden och vi hjälper dig med fuktmätning.

Hör av dig och få en kostnadsfri offert

MarkFixarna - MA Entreprenadteknik

VA-brunnar, Avlopp & Vatten

Se över rensbrunnar till nedstigningsbrunnar för spill- och dagvatten när man håller på och dränerar

Men vad kostar det då att dränera?

Att dränera huset är också en bra investering för att få ett bättre klimat i källaren men också i hela huset. Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre stabilitet för huset.

Planerar du att bygga till eller skapa en större stenläggning runt huset, kan det vara smart att samtidigt passa på att dränera.