Avlopp runt Örebro

Vi är experter och har olika lösningar med eget avlopp runt Örebro omnejd

Har du koll på din avloppsanläggning? Vi utför allt inom vatten och avlopp runt Örebro. Tveka inte kontakta oss och få en lösning med kostnadsfri offert.

Ring oss 070 – 483 22 92 eller skicka ett mejl till oss med det problem du vill få en lösning på med ditt avlopp och Vatten

info@maentreprenadteknik.se

Vad är ledningsnät?

Uttryck för de nätverk av ledningar som ingår i samhällets infrastruktur, främst ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, el, naturgas , tele och bredband.

Ledningsnätet kan finnas ovan jord i s.k luftledningar, i kulvert, eller under mark.

Ledningsnät (VA)

Kommunen arbetar ständigt med att förebygga avbrott i dricksvattenleveranserna och att minska risken för avloppsstopp med risk för bräddning till vattendrag och sjöar. Spillvattnet (avloppet) och dagvattnet rinner i separata ledningar. Spillvattnet rinner till avloppsreningsverket och dagvattnet till någon sjö eller vattendrag i närheten. På avloppsreningsverket vill man inte ha för stora mängder dagvatten.

Byta avlopp och VA vid dräneringsarbeten

Passa på att kolla igenom  dina brunna, avlopp, vattenledningar när man håller på med en dränering runt hus,fastigheter

Vi kan hjälpa dig med ditt avlopp runt Örebro

Mark och anläggningsarbeten som vi utför runt Örebro omnejd
Upphöjd markbädd. Om grundvattnet är för högt eller att det är berg så kan man göra en upphöjd markbädd. Anlita oss och gratis hembesök med offert

Avloppsystem med nytt ledningsnät, eget avlopp (enskilt avlopp ), gräva för dagvatten eller byta avloppsrör

Alla fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp behöver därför ha ett eget avlopp.

Eget avlopp behöver man göra en ansökan och anmäla till kommun för att kunna få anlägga   en enskild avloppsanläggning.

Allt detta kan vi hjälpa dig med samt ge förslag på vilken anläggning du behöver. 

Mer information om vatten och avlopp via länken https://maentreprenadteknik.se/vatten-och-avlopp-i-orebro/

 

Varför välja oss - MA Entreprenadteknik

Vi kan hjälpa dig hitta rätt lösning på ditt avlopp och få en helhetslösning. Lång erfarenhet av enskilt avlopp.

Vi hjälper dig välja rätt avloppssystem och installera ett enskilt avlopp som är godkänt av den kommun du bor i.

Många fastigheter runt om i Sverige saknar kummunalt avloppssystem och behöver då ett eget avlopp. Kommunen har olika krav och det är viktigt att allt blir rätt så det inte blir en dyrbar investering för dig.

Vi kan det här med eget avlopp och hjälper dig hitta rätt lösning, tillstånd och klarställning samt dokumentationer så att kommun får allt de behöver för ditt nya avloppsanläggning och inte bedömmer ut det.

Kostnadsfritt hembesök & offert, BOKA HÄR!

Provgrop för att se vad för avloppsanläggning man får använda sig av.
kompettera din markbädd med fosforfälla för att rena fosfor. Krav från miljökontoret

ENSKILT AVLOPP – MARKBÄDD

Enskilt avlopp kan behöva komplettera med tät markbädd beroende på marken.

TÄT MARKBÄDD – Behövs när man ska använda sig av fosforfilter 

Enskil tavlopp, trekammarbrunn, ledningsnät- få hjälp av oss med kostnadsfri hembesök och offert.

Behöver du vår hjälp med FOSFORFÄLLNING till ditt Enskilda Avlopp?

Vi kan hjälpa dig med ditt Enskilda Avlopp där  miljökontoret uppmanar om fosforfällning & kemfällning till din markbädd eller infiltrationsanläggning.

Det kan bli dyra böter om man låter bli.

 

Behöver du vår hjälp med ditt Enskilda Avlopp eller övrigt gällande vatten och avloppsanläggningar.

Antingen ringer du oss  på 070 -483 2292

eller så läser du mer här vilka tjänster vi kan hjälpa dig med https://maentreprenadteknik.se/vatten-och-avlopp-i-orebro/